Pozorna działalność gospodarcza – kontrola ZUS, sprawa w sądzie

Wczoraj podliczyłam wszystkie sprawy dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym prowadzone w mojej kancelarii na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Sama zaskoczyłam się wynikiem podsumowania – kancelaria sporządziła niemalże 150 odwołań od decyzji

Udostepnij
Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo?

Skuteczne złożenie odwołania od decyzji ZUS ma ogromne znaczenie, bowiem w innym wypadku decyzja staje się ostateczna, a jej podważenie w trybach nadzwyczajnych jest znacznie utrudnione. FORMA ZŁOŻENIA ODWOŁANIA OD

Udostepnij
Prawnik od spraw ZUS

Moi klienci często pytają czy kancelaria prowadzi określone rodzaje spraw przeciwko ZUS? Takie pytania wcale mnie nie dziwią, ponieważ większość prawników omija sprawy przeciwko ZUSowi szerokim łukiem. Czasem klienci wskazują,

Udostepnij
Premie i nagrody – czy są wliczane do podstawy wymiaru zasiłku?

Odpowiedz niestety nie jest jednoznaczna, dlatego w dzisiejszym wpisie nakreślę kluczowe zasady zaliczania dodatkowych składników wynagrodzenia do obliczania podstawy wymiaru zasiłków. W świetle art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawę

Udostepnij
Wystawianie faktur na L4

Dzisiejszy wpis oparty jest na wygranej sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię. Nasza klientka(lektor języka angielskiego) podczas przebywania na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich wystawiła kilka faktur za przeprowadzone przed zaistnieniem niezdolności

Udostepnij
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – ZUS żąda zwrotu

Z uwagi na pandemię, nowe i niejasne przepisy, ZUS nie weryfikował w szczególny sposób uprawnień do dodatkowych zasiłków opiekuńczych i w większości przypadków wydawał pozytywne decyzję. Tak jak się spodziewaliśmy,

Udostepnij
Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS – kiedy się przedawniają?

Jak stanowi art. 138 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Czym jest świadczenie pobrane nienależnie?

Udostepnij
Renta przyznana na stałe – czy ZUS może ją odebrać?

Mogłoby się wydawać, iż przyznanie renty na stałe oznacza, że nigdy nie otrzymamy od ZUS decyzji, w której ten pozbawi Nas do niej prawa. Niestety rzeczywistość jest inna. Organ rentowy

Udostepnij
Pracodawcy będą zwracać pieniądze za zasiłki wypłacone przez ZUS pracownikom

W dniu 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę  (III UZP 7/19), która w bardzo niekorzystny sposób oddziaływać będzie na pracodawców. Uchwała stanowi odpowiedź na

Udostepnij
Forma zawiadomienia o okoliczności powodującej ustanie prawa do świadczeń

Dzisiejszy wpis dotyczy sytuacji jaka dotknęła jedną z moich klientek. Pani Anna pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia w zbiegu. Jest emerytką, a jednocześnie ZUS wypłaca jej połowę renty w

Udostepnij