Spóźnione ZUS DRA.

W ostatnim czasie coraz większą ilość analizowanych przez moją kancelarię spraw stanowią takie, gdzie przedsiębiorcy lub ich księgowi spóźniają się ze złożeniem deklaracji ZUS DRA lub też nie składają ich

Udostepnij
ZUS DRA złożony po terminie

Dzisiejszy wpis dotyczył będzie sytuacji mojej klientki. Ubezpieczona prowadzi pozarolniczą działalność od wielu lat, od początku prowadzenia działalności gospodarczej w prawidłowej wysokości oraz w terminie płaci wszelkie składki na ubezpieczenia

Udostepnij
Pozorna działalność gospodarcza – kontrola ZUS, sprawa w sądzie

Wczoraj podliczyłam wszystkie sprawy dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym prowadzone w mojej kancelarii na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Sama zaskoczyłam się wynikiem podsumowania – kancelaria sporządziła niemalże 150 odwołań od decyzji

Udostepnij
Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo?

Skuteczne złożenie odwołania od decyzji ZUS ma ogromne znaczenie, bowiem w innym wypadku decyzja staje się ostateczna, a jej podważenie w trybach nadzwyczajnych jest znacznie utrudnione. FORMA ZŁOŻENIA ODWOŁANIA OD

Udostepnij
Prawnik od spraw ZUS

Moi klienci często pytają czy kancelaria prowadzi określone rodzaje spraw przeciwko ZUS? Takie pytania wcale mnie nie dziwią, ponieważ większość prawników omija sprawy przeciwko ZUSowi szerokim łukiem. Czasem klienci wskazują,

Udostepnij
Premie i nagrody – czy są wliczane do podstawy wymiaru zasiłku?

Odpowiedz niestety nie jest jednoznaczna, dlatego w dzisiejszym wpisie nakreślę kluczowe zasady zaliczania dodatkowych składników wynagrodzenia do obliczania podstawy wymiaru zasiłków. W świetle art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawę

Udostepnij
Wystawianie faktur na L4

Dzisiejszy wpis oparty jest na wygranej sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię. Nasza klientka(lektor języka angielskiego) podczas przebywania na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich wystawiła kilka faktur za przeprowadzone przed zaistnieniem niezdolności

Udostepnij
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – ZUS żąda zwrotu

Z uwagi na pandemię, nowe i niejasne przepisy, ZUS nie weryfikował w szczególny sposób uprawnień do dodatkowych zasiłków opiekuńczych i w większości przypadków wydawał pozytywne decyzję. Tak jak się spodziewaliśmy,

Udostepnij
Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS – kiedy się przedawniają?

Jak stanowi art. 138 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Czym jest świadczenie pobrane nienależnie?

Udostepnij
Renta przyznana na stałe – czy ZUS może ją odebrać?

Mogłoby się wydawać, iż przyznanie renty na stałe oznacza, że nigdy nie otrzymamy od ZUS decyzji, w której ten pozbawi Nas do niej prawa. Niestety rzeczywistość jest inna. Organ rentowy

Udostepnij