Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS – kiedy się przedawniają?

Jak stanowi art. 138 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Czym jest świadczenie pobrane nienależnie?

Udostepnij