Odwołanie od decyzji ZUS – jak zrobić to prawidłowo?

Skuteczne złożenie odwołania od decyzji ZUS ma ogromne znaczenie, bowiem w innym wypadku decyzja staje się ostateczna, a jej podważenie w trybach nadzwyczajnych jest znacznie utrudnione. FORMA ZŁOŻENIA ODWOŁANIA OD

Udostepnij