Blogi

wbrewzus

Od 8 lat prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów oraz czytelników bloga doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

zachowek

Na blogu podejmuję tematykę związaną z prawem spadkowym, które dotyczy każdego z nas. Każdego, bo wszyscy kiedyś będziemy spadkodawcami, a wielu z nas znajdzie się też w roli spadkobiorcy.